Please wait...


OM NATURLIGNOK:

Ta vare på din helse!


Din terapeut

Marlene Andresen

Jeg ønsker å normalisere oppfatningen og fjerne skepsisen rundt naturmedisin
Kontakt meg

924 90 089

marlene@naturlignok.no

Bestill time


Naturlignok ble stiftet i 2018 av meg, Marlene Andresen. Grunnen og min motivasjonen til å bli naturterapeut og å fordype meg i biopati er all informasjonen jeg oppdaget om mat, medisin og helse som ikke var allmennkjent. Denne informasjonen synes jeg er så viktig. Jeg ville først lære mer for å kunne dele denne informasjonen videre. Reisen min begynte i 2013 da jeg tok naturmedisinsk grunnutdanning. I dette studie ble jeg introdusert for biopati. Biopati er en retning innen naturmedisin som kombinerer østlig medisin (teori og behandling) sammen med vestlig medisin(anatomi, patologi, cellelære).
Mitt biopati studie startet i 2014 og jeg ble ferdig utdannet per høst 2018. Min motivasjon har økt og jeg er fortsatt veldig ivrig og engasjert i å kunne dele informasjone jeg nå har tillært meg. Jeg ønsker å hjelpe DEG ut av dine plager og problemer.
Jeg har lært mye gjennom studiene, av min egen historie og historiene til mange av mine venner og familiemedlemmer. Det er ikke alltid en lege kan hjelpe. Derfor mener jeg det er en viktig kombinasjon mellom konvensjonell medisin og naturmedisin i samfunnet. De to retningene konkurrerer ikke, de utfyller hverandre. For at dette kan være mulig er det også viktig med åpenhet og kunnskap om disse retningen.

Mer om Naturlignok:

VISJON


Det er viktig for meg at alle mennesker skal få rett informasjon om maten de spiser, og medisiner de tar. Det er viktig for meg at alle blir mer bevisste på viktigheten av å forebygge sykdommer.

VERDIER

Ansvarlighet: Alle har ansvar for sin egen helse og å ta vare på den. Jeg vil også ta et ansvar ved å minne folk på dette og også gi dem verktøy og informasjon til å kunne forebygge sykdommer.

Mot: Jeg vil ha mot til å jobbe med dette selvom det vil være tider hvor jeg kan jobbe mot strømmen. Jeg har mot til å gjøre dette fordi det er et menneskets rett til å beholde sin helse, uansett metode.

Kvalitet: Behandling og produkter jeg foreslår og bruker skal være av kvalitet. Slik blir det bedre resultater og tilslutt bedre kvalitet på selve livet.

Omsorg: Det er viktig å vise seg selv og andre mennesker omsorg. Vi er sosiale vesner og behøver å bli sett og forstått der vi er. Å få omsorg er like viktig som en hver medisin.

Aksept: Vi vet ingenting om hvorfor et menneske er som det er. Derfor er det viktig å ikke dømme, men å gi aksept for dette menneskets liv og å hjelpe utifra hvilket bakgrunn og behovet et hvert menneske har

naturlignokhvit

Ta vare på din helse

Kontakt meg:
marlene@naturlignok.no
+47 92490089
Rasmus Winderens vei 51, 0373 Oslo

Recent Posts

Copyright Naturlignok 2020. All rights reserved